Noteikumi saziņai ar brokeri

Svarīgi!

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija informē, ka jebkura informācija, kuru Jūs iesniegsiet izmantojot Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas mājas lapā www.brokers.lv ievietoto rīku “Atrodi savu brokeri”, tiks automātiski nosūtīta visiem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedriem uz vienu vai vairākiem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedru e-pastiem nolūkā nodrošināt, lai Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedri sniegtu Jums atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem un/vai piedāvātu Jums nepieciešamo apdrošināšanu.

 

Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu sniegtā informācija tiek nosūtīta visiem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedriem, neizmantojiet informācijas nosūtīšanai Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas mājas lapā www.brokers.lv ievietoto rīku “Atrodi savu brokeri”. Ja tikai vēlaties individuāli sazināties ar kādu no apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, neizmantojiet informācijas nosūtīšanai Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas mājas lapā www.brokers.lv ievietoto rīku “Atrodi savu brokeri”, bet sazinieties ar attiecīgo apdrošināšanas brokeru sabiedrību tieši uz tās e-pastu.

 

Neizmantojiet Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas mājas lapā www.brokers.lv ievietoto rīku “Atrodi savu brokeri”, lai mēģinātu no visiem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedriem saņemt apdrošināšanas cenu piedāvājumus. Uz šādiem informācijas pieprasījumiem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedri var neatbildēt vispār.

 

Informācijas nosūtīšana izmantojot Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas mājas lapā www.brokers.lv ievietoto rīku “Atrodi savu brokeri”, tiks uzskatīta par Jūsu piekrišanu tam, ka šī informācija un personas dati, ko Jūs iesniegsiet, izmantojot Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas mājas lapā www.brokers.lv ievietoto rīku “Atrodi savu brokeri”, tiek automātiski nosūtīta visiem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedriem uz vienu vai vairākiem Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedru e-pastiem un Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedri šo informāciju un tajā ietvertos personas datus var apstrādāt nolūkā sniegt Jums atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem un/vai, lai nosūtītu Jūsu datus apdrošinātājiem un iegūtu no tiem Jums nepieciešamos apdrošināšanas piedāvājumus, veikto to vispusīgu analīzi un piedāvātu Jums izdevīgāko apdrošināšanu.

 

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedri no Jums saņemtos personas datus apkopos, apstrādās un glabās saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus personas datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto darbību veikšanai nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tam pastāvēs tiesisks pamats. Jūsu iesniegtie personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot iepriekšminētajā gadījumā visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem apdrošinātājiem un ārvalstu apdrošinātāj filiālēm, kuru publicēto sarakstu varat atrast http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-sabiedribas/nedzivibas-aas.html, ja tas būtu nepieciešams Jūsu iesniegtajā informācijā norādītās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.