Noteikumi saziņai ar LABA

Nosūtot šo elektronisko iesniegumu (paziņojumu) Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijai, Jūs apstiprināt savu piekrišanu savā iesniegumā (paziņojumā) ietverto personas datu apstrādei Jūsu iesnieguma (paziņojuma) izskatīšanas un atbildes sagatavošanas mērķiem, tostarp, ja Jūsu iesnieguma (paziņojuma) izskatīšanai un atbildes sagatavošanai tas būs nepieciešams, pārsūtot to Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas biedriem. Lūdzam ievērot, ka elektroniskais iesniegums (paziņojums) netiks uzskatīts par oficiālu saraksti, ja nesatur droši elektronisko parakstu. Lai veiktu oficiālu saraksti ar Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociāciju, lūdzam sūtīt ar drošu elektronisku parakstu parakstītu vai papīra formā sastādītu parakstītu dokumentu, kas satur visus likumā noteiktos rekvizītus dokumenta parakstītāja identifikācijai, iesnieguma izskatīšanas un atbildes sagatavošanas iespējas nodrošināšanai, kā arī atbildes nosūtīšanas iesniedzējam iespējas nodrošināšanai.