Kas ir brokeris

Apdrošināšanas brokeris ir klienta labā strādājošs, neatkarīgs, profesionāls konsultants jebkāda veida apdrošināšanas jautājumos sākot no idejas par apdrošināšanas nepieciešamību līdz pat noslēgtā apdrošināšanas līguma darbības beigām. Apdrošināšanas brokeris apdrošināšanas nozarē ir unikāls ar to, ka:

  • vienīgais visā apdrošināšanas nozarē nepārstāv apdrošinātāju, bet gan pārstāv tikai Klienta intereses un rīkojas Klienta vārdā;
  • vienīgais visā apdrošināšanas nozarē pārzina visu apdrošinātāju piedāvājumus, drīkst salīdzināt visu apdrošinātāju piedāvājumus un dot Klientam padomu izdevīgākā apdrošināšanas piedāvājuma izvēlē;
  • vienīgais visā apdrošināšanas nozarē, kam ir obligāti jāapdrošina sava profesionālā civiltiesiskā atbildība ar atbildības limitu, kas nepārtraukti pieaug un sastāda ap 2 miljoniem eiro gadā un ap 1,3 miljoniem eiro vienam gadījumam.

Cilvēkam, kurš nesaskaras ar apdrošināšanas jautājumiem ikdienā, sev izdevīgākā apdrošināšanas pakalpojuma atrašana neapšaubāmi būs ļoti sarežģīta un darbietilpīga. Lai atrastu sev izdevīgāko  apdrošināšanas piedāvājumu (un izdevīgākais nereti nebūs pats lētākais), būtu jāizlasa daudzu apdrošinātāju uz daudzām lapām sastādītie samērā sarežģītie noteikumi, jāspēj tos salīdzināt gan savā starpā, gan ar savām vajadzībām. Latvijā šobrīd darbojas 16 apdrošinātāji un ārvalstu apdrošinātāju filiāles, kā arī savus apdrošināšanas pakalpojumus piedāvā vairāki simti ārvalstu apdrošinātāji. Cilvēkam, kurš nesaskaras ar apdrošināšanas jautājumiem ikdienā, tas neapšaubāmi būtu grūts, apjomīgs un dažkārt pat neizpildāms uzdevums.

Pat, ja tomēr esat noslēdzis apdrošināšanas līgumu, ar to Jūsu saistība ar apdrošināšanas tirgus specifiskajiem apstākļiem nebeidzas - Jūs sagaida nepatīkamās, sarežģītās un laikietilpīgās procedūras, kas ir saistītas ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, ja tomēr neparedzētais apdrošinātais negadījums ir noticis. Atkal jāpārlasa apjomīgie apdrošināšanas līguma noteikumi un tajos ietvertie izņēmumi, lai saprastu, kā rīkoties un vai vispār apdrošināšanas atlīdzība pienākas. 

Ja gadījumā kāds dokuments pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas būs noformēts nepareizi vai kāda informācija sniegta nepilnīgi vai neatbilstoši, vai pēc apdrošināšnas gadījuma iestāšanās kāds dokuments būs noformēts nepareizi, neprecīzi, nepilnīgi vai neatbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem, jārēķinās, ka apdrošinātājs noteiktos gadījumos var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. No tā ir iespējams izvairīties, izmantojot apdrošināšanas brokera palīdzību. Praksē ir pierādījies, ka apdrošinātāji ievērojami retāk atsakās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, izmantojot par pamatu nebūtiskus, formālus iemeslus, ja Klients ir apdrošinājies ar apdrošināšanas brokera starpniecību. Tam par iemeslu ir fakts, ka apdrošināšanas brokeris pārzina apdrošināšanas noteikumus, zina visas apdrošinātāju prasības, tostarp tās, kuras nekur nav uzrakstīts, turklāt apdrošinātājs ir ieinteresēts saglabāt labu reputāciju apdrošināšanas brokera un apdrošināšanas brokeru sabiedrības acīs, kas apkalpo daudzus simtus un pat tūkstošus Klientu.

Kā atrast savu apdrošināšanas brokeri?

Attiecībām ar apdrošināšanas brokeri jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos. Lai būtu drošs par savu izvēli, iesakām pajautāt saviem ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām vai kolēģiem, ar kuriem brokeriem viņi sadarbojas apdrošināšanā, kādas ir viņu atsauksmes. Tā Jūs varēsiet atrast savu apdrošināšanas brokeri, par kura profesionalitāti un uzticamību vēl pirms sadarbības uzsākšanas būsiet guvis pārliecību. Taču Jūs varat atrast savu brokeri arī izmantojot asociācijas mājas lapā iekļauto saziņas rīku, izmantojot kuru Jūs varat nosūtīt sev interesējošo jautājumu asociācijas biedriem, kuru apdrošināšanas brokeri ar Jums sazināsies, ja varēs palīdzēt Jūsu jautājumā.

Jāvērš gan uzmanība, ka konsultatīvu palīdzību par apdrošināšanas līguma izpildi bez papildus maksas apdrošināšanas brokeris sniedz tikai tiem klientiem, kas attiecīgo apdrošināšanas līgumu noslēguši pie šī apdrošināšanas brokera. Tādēļ, ja apdrošināšanas līgumu jau esat noslēdzis pie kāda apdrošināšanas brokera, Jums jāvēršas pēc konsultācijas pie sava apdrošināšanas brokera. Bet, ja apdrošināšanas līgumu neesat noslēdzis pie apdrošināšanas brokera, Jums būs ar apdrošināšanas brokeri, kura konsultāciju vēlēsieties saņemt, jāvienojas par sadarbības nosacījumiem, arī atlīdzību par konsultāciju. 

Kādi ir apdrošināšanas brokera pienākumi?

Apdrošināšanas brokera pamatpienākums ir Klienta interešu pārstāvība visā laika posmā no idejas apdrošināties līdz pat noslēgtā apdrošināšanas līguma darbības beigām. Lai to paveiktu, apdrošināšanas brokeris sākotnēji izzina visas Klienta vajadzības, kas ir saistītas ar gaidāmo apdrošināšanas līguma noslēgšanu, tajā skaitā arī Klienta intereses attiecībā uz apdrošināšanas prēmijas lielumu, jeb maksas par apdrošināšanu apmēru. Pēc Klienta vajadzību izzināšanas apdrošināšanas brokeris veic vispusīgu vairāku apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumu analīzi, lai Klientam varētu piedāvāt izvēlei tos apdrošināšanas piedāvājumus, kuri Klientam ir izdevīgākie un visvairāk atbilst Klienta vajadzībām un interesēm, kā arī dod padomu un palīdz no starp šiem piedāvājumiem atrast Klientam visizdevīgāko apdrošināšanas piedāvājumu. Klientam ir tikai telefoniski, ar e-pasta starpniecību vai ierodoties apdrošināšanas brokera birojā jāsazinās ar apdrošināšanas brokeri, jāizstāsta apdrošināšanas brokerim savas vajadzības, vēlāk jāizvēlas visizdevīgākais apdrošināšanas piedāvājums no vairākiem apdrošināšanas brokera ieteiktajiem Klienta izdevīgākajiem piedāvājumiem, jāparaksta apdrošināšanas brokera sagatavotais apdrošināšanas līgums vai arī tikai jāsamaksā apdrošināšanas prēmija (apdrošināšanas prēmijas samaksa tiek uzskatīta par Klienta piekrišanu apdrošināšanas līgumam arī bez līguma parakstīšanas). Pārējo apdrošināšanas līguma noslēgšanas procesā Jūsu vietā izdarīs apdrošināšanas brokeris. Svarīgi ir piezīmēt, ka apdrošināšanas brokeris pārstāvēs Jūsu intereses un konsultēs Jūs arī visā apdrošināšanas līguma darbības laikā un īpaši, ja iestāsies apdrošināšanas gadījums, un par to nebūs jāmaksā nekāda papildus atlīdzība.

Cik maksā apdrošināšanas brokera pakalpojumi?

Apdrošināšanas brokera pakalpojumu apmaksas jautājums parasti Klientus mulsina visvairāk, jo Klientam pašam bez apdrošināšanas prēmijas samaksas atsevišķi par apdrošināšanas brokera pakalpojumiem nav jāmaksā. Praktiski visā attīstītajā pasaulē, tajā skaitā gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs jau gadu desmitiem, dažās valstīs arī gadu simtiem ir pieņemts, ka apdrošināšanas brokera Klienta interesēs sniegtie pakalpojumi ir neatņemama apdrošināšanas pakalpojuma sastāvdaļa. To darbu, ko veic apdrošināšanas brokeris, izņemot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi un palīdzību Klientam izdevīgākā apdrošināšanas piedāvājuma izvēlē, būtu jāveic pašam apdrošinātājam, jo bez tā apdrošinātājam nav iespējams sagatavot apdrošināšanas piedāvājumu. Tādēļ apdrošinātājs šī darba  izmaksas jau ir ierēķinājis apdrošināšanas prēmijā, neatkarīgi no tā, vai šo darbu veiktu apdrošinātājs pats vai apdrošināšanas brokeris. Faktiski apdrošināšanas brokeris būtiski samazina apdrošinātājam veicamo darba apjomu Klienta vajadzību apzināšanas, noformēšanas un apdrošināšanas līguma noslēgšanas procesā, ko citādi būtu jāveic apdrošinātājam. Tādēļ šī darba izmaksas apdrošinātājs iekļauj apdrošināšanas prēmijā un izmaksā tam, kas šo darbu paveic, proti, Klientam apdrošināšanas līgumu noslēdzot pie apdrošināšanas brokera - apdrošināšanas brokerim. Sakarā ar minēto apdrošināšanas prēmija parasti neatšķiras un tai nebūtu jāatšķiras neatkarīgi no tā, vai apdrošināšanas līgums tiek noslēgts tieši pie apdrošinātāja vai tiek noslēgts pie apdrošināšanas brokera, izmantojot apdrošināšanas brokera pakalpojumu. Izvēloties apdrošināties pie apdrošināšanas brokera, Jums par apdrošināšanu nebūs jāmaksā vairāk, taču Jūs ietaupīsiet savu laiku, saņemsiet profesionālas un kompetentas konsultācijas un padomu un iegūsiet izdevīgāko apdrošināšanas pakalpojumu. Izmantojot apdrošināšanas brokera pakalpojumu, Jūs neriskēsiet pieļaut kļūdas apdrošinoties, kas varētu Jums beigās dārgi izmaksāt.