Nozares tiesiskais regulējums

Apdrošināšanas brokeru nozarē būtiskas pārmaiņas tiesiski regulējošā bāzē ir notikušas 2019.gadā, ieviešot Latvijā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 (2016.gada 20.janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu ar jaunu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu. Ar šo direktīvu un uz tā pamata pieņemto likumu par apdrošināšanas izplatītājiem ir atzīti gan apdrošināšanas brokeri, gan arī paši apdrošinātāji.