Par mums

Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija ir dibināta 2000.gada 20.martā, apvienojoties 11 lielākajām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām. Asociācijas dibināšanas mērķis bija apdrošināšanas brokeru tirgus attīstības un apdrošināšanas brokeru kvalitatīvās izaugsmes veicināšana un kopīgo interešu pārstāvniecības nodrošināšana. Šobrīd asociācijā ir apvienojušies aptuveni 70 % no visām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām. Kopskaitā asociācijas biedru skaits pārsniedz 50, taču ir mainīgs, jo nozarē pastāvīgi notiek pārmaiņas apdrošināšanas brokeru sabiedrību skaitā. Asociācija nodrošina apdrošināšanas brokeru kvalifikācijas pārbaudes un izsniedz kvalifikācijas atzinumus jaunajiem apdrošināšanas brokeriem. Asociācija apkopo visas apdrošināšanas brokeru nozares datus par parakstītajām prēmijām griezumā pa apdrošinātājiem un apdrošināšanas veidiem. Asociācija ir pārstāvēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvajā padomē, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja konsultatīvajā padomē, Iepirkumu uzraudzības biroja Nozaru ekspertu konsultatīvās padomē, Latvijas Republikas Finanšu sektora attīstības plāna izstrādes darba grupā un citās konsultatīvās institūcijās.