Vakances

Brokeriem_LV

IGK AG (www.igk-group.com) ir viens no līderiem kredītu menedžmenta tirgū

Darbības pamatvirzieni:

 - uzņēmuma kredīspējas novērtēšana (reitings);

 - juridiskie pakalpojumi un ārpustiesas strīdu risināšana;

 - brokeru pakalpojumi kredītu apdrošināšanas jautājumos.

IGK Ofisi – Vācija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Kazahstāna, Ukraina, 8 ofisi Krievijā

Darbinieku skaits – 130

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Aicinām savā komandā apdrošināšanas brokeri:

 

Darba pienākumi:

 • komunikācija ar jau esošajiem ārzemju un vietējiem klientiem un partneriem latviešu, angļu un krievu valodā;
 • jaunu klientu meklēšana un piesaistīšana;
 • apdrošināšanas tenderu organizēšana, rezultātu prezentēšana;
 • apdrošināšanas polišu apkalpošana, pagarināšana, izbeigšana;
 • klientu sūdzību pieņemšana, savlaicīga un optimāla risinājuma meklēšana, problēmas risināšanas procesa kontrole;
 • klienta vajadzību noteikšana un novērtēšana;
 • klientu konsultēšana kredītu menedžmenta jomā.

 

Prasības:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS office);
 • labas svešvalodu zināšanas (angļu un krievu);
 • analītiskā domāšana;
 • komunikabilitāte un teicamas prezentēšanas spējas;
 • atbildības sajūta un efektivitāte.

 

Piedāvājam:

 • regulāru darba algu (netto 900-1500 Eur) un premēšanas sistēmu;
 • profesionālas izaugsmes iespējas;
 • darba veikšanai nepieciešamo apmācību.

 

Pilna slodze, pastāvīgs darbinieks.

Darba vieta: Rīga, IGK Broker, SIA  reg № 40103190874.

Kontaktpersona –Mihails Andrjuščenko.

 

Vai esat ieinteresēti? СV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-mail: (mikhail_andriuschenko@igkservice.lv). Lūdzam pievērst uzmanību, ka par atlases rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks uzicināti uz darba inteviju.

 

 

Brokeriem_RU

IGK AG (www.igk-group.com) одна из лидирующих компаний на рынке

услуг кредитного менеджмента.

Основные направления деятельности:

 - оценка кредитоспособности компаний (рейтинг);

 - юридические услуги и внесудебное урегулирование споров;

 - услуги брокера по кредитному страхованию.

Офисы IGK – Германия, Латвия, Литва, Эстония, Казахстан, Украина, 8 офисов в России

Штат – 150 сотрудников

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Приглашаем в свою команду страхового брокера:

 

Обязанности::

 • коммуникация с имеющимися международными и локальными клиентами и партнерами на  латышском, английском и русском языках;
 • поиск и привлечение клиентов
 • прведение страховых тендеров, презентация результатов;
 • сопровождение, продление, закрытие страховых полисов;
 • реагирование на жалобы клиентов, поиск своевременного и оптимального решения, контроль процесса разрешения проблемы;
 • определение и оценка нужд клиента
 • консультации клиентов в сфере кредитного менеджмента

 

Требования:

 • хорошие навыки работы на компьютере (MS office);
 • хорошие знания иностранных языков (английский и русский);
 • аналитический склад ума;
 • коммуникабельность и отличные навыки презентации;
 • ответственность и эффективность.

 

Предлагаем:

 

 • постоянную зарплату (900-1500 EUR) и систему премий;
 • возможность профессионального роста;
 • необходимое для работы обучение.

 

Полная ставка, постоянный работник.

Место работы: Рига, IGK Broker, SIA  reg № 40103190874.

Контактное лицо – Михаил Андрющенко).

 

Заинтересованы? СV и мотивационное письмо просьба присылать на e-mail: (mikhail_andriuschenko@igkservice.lv). Просим обратить внимание, что о результатах отбора будут проинформированы только те кандидаты, которые будут приглашены на собеседование.